Direct naar content

‘Na twee jaar staat er een mooie basis in de regio’

De dagelijkse leiding van ons regionaal mobilteitsteam (RMT) is in handen van Vincent van Veen. Hij stuurt het team aan met daarin collega’s vanuit alle partners: UWV, sociale partners, gemeenten, onderwijs en SBB. “Ik ben trots dat we in gelijkwaardigheid samenwerken met alle partijen om inwoners een stap verder te helpen op hun weg naar werk.”

De coronacrisis zou voor meer werkloosheid zorgen. Vanuit de overheid werden daarom regionaal mobiliteitsteams opgericht. Voor het RMT in Midden-Utrecht is de naam Midden-Utrecht Werkt Door gekozen en werd Vincent van Veen als coördinator aangehaakt. “In het eerste jaar zijn we hard aan de slag gegaan voor hoofdzakelijk zzp’ers die in de coronacrisis het hardst werden geraakt. Ook hebben we veel tijd besteed aan manieren zoeken waarop wij het verschil konden maken. Juist omdat we een netwerk zijn kunnen we snel schakelen en doorverwijzen in de regio.”

Voor mensen zonder recht op een uitkering

Na deze eerste fase is het team verder uitgebouwd en de vorm van samenwerken tussen de verschillende organisaties verder ontwikkeld. Vincent: “We merkten dat onze dienstverlening nodig was voor meer werkzoekenden, vooral voor die mensen waar niemand anders voor is. Dat zijn niet alleen zzp’ers, maar ook mensen die geen uitkering hebben. Dat kunnen ook mensen zijn die aan het werk zijn en misschien hun baan dreigen te verliezen of domweg omdat het contract afloopt.”

Meer eigen regie voor werkzoekenden

“Het is fijn om die inwoners samen te helpen naar meer eigen regie, naar zelfstandigheid, vastigheid en perspectief in hun leven, voor meer eigenwaarde. Ook voor Oekraïners die door de oorlog in grote getalen naar Nederland kwamen en een aparte status hadden, hebben we al veel presentaties kunnen geven en contacten kunnen leggen. Het is vaak moeilijk om hier de weg te vinden, zeker als je een andere taal spreekt.”

Van banenmarkten tot informatiemiddagen

Zowel in ons team als tussen de partnerorganisaties onderling is de samenwerking meer en meer geïntensiveerd. We zijn de verbinding gaan zoeken met elkaar, van het onderwijs tot het bedrijfsleven. We organiseren nu banenmarkten, kennissessies en informatiemiddagen. “In die samenwerking zie je dat mensen ons steeds beter weten te vinden. Dat is uniek. We zijn nu bijvoorbeeld druk met het organiseren van een systeem om praktijkleren vorm te geven in de regio. Hoe koppelen we de werkgever met de behoefte aan vaktalenten aan jongeren die willen leren in de praktijk? Daar maken we nu samen afspraken over.”

Sterk team

Het allermooist vindt Vincent dat er een team staat dat van elkaar leert, elkaar vertrouwt en met elkaar aan dienstverlening heeft gebouwd waar behoefte aan is. “Ondanks dat we allemaal van een andere organisatie zijn, weet iedereen elkaar te vinden voor zijn of haar expertise. Daar profiteert iedereen van. UWV kan bijvoorbeeld geen taaltrainingen aanbieden, want dat leidt niet direct naar een baan, maar daar kunnen wij als RMT wel iets in betekenen, want wij kunnen doorverwijzen naar onze onderwijspartners. Het kan iemand namelijk uiteindelijk verder helpen naar werk.”

Regionaal werkcentrum

De ontwikkelingen rondom Midden-Utrecht Werkt Door liggen voorlopig niet stil. Ver op de horizon ligt namelijk een groter plan: een regionaal werkcentrum. “De rol voor Midden-Utrecht Werkt Door in die grotere samenwerking wordt ook steeds duidelijker. Ik denk dat we daarmee, gezamenlijk, nog meer het verschil kunnen maken voor onze inwoners en werkgevers.”